ติดต่อสมัครเรียน โรงเรียนนวดไทยเมืองย่า

โรงเรียนนวดไทยเมืองย่า นครราชสีมา

เลขที่ 804 เคหะชุมชนนครราชสีมา ซ.มิตรภาพ15 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา 30000 โทร.089-580-6960,098-578-8042