โรงเรียนนวดไทยเมืองย่า นครราชสีมา

1285

โรงเรียนนวดไทยเมืองย่า เดิมประกอบกิจการสอนนวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมันหอมระเหย นวดแก้อาการ
นวดหน้าและสปาตัว ในนาม สมาคมแพทย์แผนไทย นครราชสีมา มานานตั้งแต่ปี 2547 ผลิตนักเรียนออกสู่ตลาด
แรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 300 คน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมอาชีพ
ให้ผู้ที่มองหาโอกาสใหม่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งนักเรียนที่จบแล้วไปทำงานในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย หลายๆ คนประสบความสำเร็จได้เปิดกิจการเป็นของตนเอง หลายคนทำงานในต่างประเทศและช่วยนำเงินตราเข้าประเทศเรา

เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนก็อยู่ที่ความใส่ใจ มุ่งมั่นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเที่ยบเท่าสากล
เป็นความภูมิใจของคณะครูที่นี่ทุกคน

โปรแกรมการเรียนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ คือ
*นวดไทยเพื่อสุขภาพ (Thai traditionnal massage
*นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (Foot massage)
*นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aroma therapy massage)

อาจารย์การะเกศ สีมันตธรรมกุล

ประวัติผู้บริหารโรงเรียน
อาจารย์การะเกศ สีมันตธรรมกุล จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษ์เชวลิตกุล
อดีตเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมสมาคมแพทย์แผนไทย คลองสามปทุมธานี 13 ปี
อดีตประธานเครื่อข่ายผู้ประกอบการสปาจังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานสาธารณสุข นม.ปี 2552-2560
ได้รับใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา จากกระทรวงสาธารณสุข เจ้าของร้าน”เรือนไม้สนนวดเพื่อสุขภาพ”

ความมุ่งมั่นตั้งใจ อยากให้นักเรียนทุกคนมีงานทำ จึงประสานงานทุกช่องทางเพื่อให้นักเรียน
เข้าถึงแหล่งงานต่างๆ เราเชื่อว่าหากทุกคน “สร้างมุมมองใหม่โอกาสใหม่ก็เกิดเสมอ” เป็นเจ้าแรกของโคราช
ที่พยายามส่งเสริมให้เด็กที่เรียนจบทุกคนมีงานทำ เพื่อชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้น

อาจารย์กรณพัทธ์ สีมันตธรรมกุล

อาจารย์กรณพัทธ์ สีมันตธรรมกุล เรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น
แพทย์แผนไทยผู้ประกอบโรคศิลปะ และผู้ดำเนินการสปารับอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุข อาจารย์พิเศษ
ปัจจุบันนอกจากสอนในโรงเรียน ยังนวดรักษาอาการปวดฟรีให้กับคนป่วยที่ยากจนทุกวัน