โปรแกรมปกติ หลักสูตรเรียนเป็นกลุ่ม

1277

เรียนนวดเป็นกลุ่ม
เปิดรับสมัครเรียนทุกเดือน เดือนละ 1 รุ่น
เปิดสอนทุกวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)
สอบถามโทร.089-580-6960, 098-578-8042

1. นวดแผนไทย 150 ชม. เวลาเรียน 1 เดือน
2. นวดฝ่าเท้า 60 ชม. เวลาเรียน 10 วัน
3. นวดน้ำมันหอม 150 ชม. เวลาเรียน 1 เดือน