เรียนตัวต่อตัว หลักสูตรโปรแกรมเร่งรัด สำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย

1577

เรียนตัวต่อตัวโปรแกรมเร่งรัด
เปิดรับสมัครเรียนทุกวัน
(เหมาะสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อย)

1.เวลาเรียนตามความสะดวก
ของนักเรียน
2.มาเรียนเฉพาะเวลาว่างหรือ
หลังเลิกงานของ นักเรียน
จนกว่าจะเป็น ไม่บังคับเวลาเรียน

นวดแผนไทย150 ชั่วโมงเวลาเรียน 1 เดือน
นวดน้ำมันหอม60 ชั่วโมงเวลาเรียน 1 เดือน
นวดฝ่าเท้า150 ชั่วโมงเวลาเรียน 10 วัน

สอน/บริหารโดย อาจารย์การะเกศ (อ.แขก)อดีตประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสปา โคราช
ผู้ดำเนินการสปารับอนุญาต ผู้ประกอบโรคศิลปะ
และ ประธานเครือข่าย
ผู้ประกอบการสปา จ.นครราชสีมา

1.เวลาเรียนตามความสะดวกของนักเรียน
2.มาเรียนเฉพาะเวลาว่างหรือ หลังเลิกงานของ นักเรียน จนกว่าจะเป็น ไม่บังคับเวลาเรียน

สอน/บริหารโดย อาจารย์การะเกศ (อ.แขก)อดีตประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสปา โคราช
ผู้ดำเนินการสปารับอนุญาต ผู้ประกอบโรคศิลปะ
และ ประธานเครือข่ายผู้ประกอบการสปา จ.นครราชสีมา