แท็ก: นวดแก้ปวดเอว

โรงเรียนนวดไทยเมืองย่า เดิมประกอบกิจการสอนนวดไทย นวดเท้า นวดน้ำมันหอมระเหย นวดแก้อาการนวดหน้าและสปาตัว ในนาม สมาคมแพทย์แผนไทย นครราชสีมา มานานตั้งแต่ปี 2547 ผลิตนักเรียนออกสู่ตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 300 คน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมอาชีพให้ผู้ที่มองหาโอกาสใหม่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ส่งนักเรียนที่จบแล้วไปทำงานในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทย หลายๆ คนประสบความสำเร็จได้เปิดกิจการเป็นของตนเอง หลายคนทำงานในต่างประเทศและช่วยนำเงินตราเข้าประเทศเรา เบื้องหลังความสำเร็จของนักเรียนก็อยู่ที่ความใส่ใจ มุ่งมั่นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถเที่ยบเท่าสากลเป็นความภูมิใจของคณะครูที่นี่ทุกคน โปรแกรมการเรียนพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่ธุรกิจด้านสุขภาพ คือ*นวดไทยเพื่อสุขภาพ (Thai traditionnal massage*นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (Foot massage)*นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย (Aroma therapy massage)

Latest Posts