แท็ก: นวดไทยโคราช

นวดรักษา-แก้อาการ (โดยหมอนวดวิชาชีพ)ภาวะอาการปวดเรื้อรังต่างๆของเรา โดยส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมที่ผิดในชีวิตประจำวัน และเมื่อทำพฤติกรรมนั้นๆนานวันเข้า ก็จะเกิดความเจ็บปวดบริเวณต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากภาวะที่กล้ามเนื้อจะต้องตรึงตัวเองในท่าทางต่างๆ จนเกิดการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อมัดนั้นๆ เมื่อมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อมัดนั้นแล้วกล้ามเนื้อก็จะสร้างพังพืดขึ้น ก่อตัวเป็นลูกและสร้างโซนความเจ็บปวดไปร่วมกับกล้ามเนื้อคู่หู รบกวนการไหลเวียนของเลือดจนก่อเป็นอาการปวดเรื้อรัง อาทิ 1). อาการปวดศีรษะ คอ บ่า ไหล่ และอาจปวดเมื่อยลงท้องแขน สาเหตุเพราะท่านมีพฤติกรรมนั่งคอยื่นไปข้างหน้าเป็นเวลานาน เช่น นั่งทำงานหน้าเครื่องคอม พิวเตอร์โดยการนั่งหลังค่อมคอยื่นทำให้กล้ามเนื้อหลังคอและกล้ามเนื้อเงยหน้าต้องทำงานหนัก และสร้างโซนปวดร้าวขึ้น อาทิ ปวดกระบอกตา ปวดหน้าผาก ปวดท้ายทอย...

Latest Posts